Public Notices

An application has been made by:


Cau’r Ffordd Dros Dro

NP8 1AP

Deddf Rheoli Traffig y Ffyrdd 1984

Mae Cyngor Sir Powys wedi gwneud y

Gorchmynion Rheoli Traffig canlynol

Lleoliad C0125 FFORDD Y CASTELL, CRUGHYWEL

Effaith Cau’r Ffordd Dros Dro

Rheswm Gwaith i Osod Pibell Nwy

Newydd

Hyd 20/06/2022- 22/07/2022

Bydd arwyddion yn nodi’r Ffyrdd Eraill i’w dilyn lle bo’n berthnasol. Bydd y Gorchmynion yn unol â’r dyddiad

neu hyd nes bydd y gwaith wedi’i orffen.

I gael rhagor o fanylion ffoniwch 01597 826667.


Share on: Facebook | Twitter | LinkedIn | Google+


Have Your Say

You can post a comment onto this website below or contact Cyngor Sir Powys direct.

No comments have been posted yet.


Post A Comment

You have 1000 characters left.

Libellous and abusive comments are not allowed.
Please read and agree to our House Rules. House Rules.
For information about privacy and cookies please read our Privacy Policy.

Details


Location


Email Alerts

Sign up here