Public Notices

An application has been made by:


Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus

SA14 8

Awdurdod Pare Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Brecon Beacons National Park Authority

RHYBUDD O ORCHYMYN GWYRO LLWYBR CYHOEDDUS DDEDDF PRIFFYRDD 1980

Awdurdod Pare Cenedlaethol Bannau Bryc heiniog

(Llwybr Troed Rhif 30 yng Nghymuned Llanelly) Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus 2022

Bydd y Gorchymyn uchod a wnaed ar y I Sfed o Fehefln 2022 o danAdran 119 o·r Ddeddf Priffyrdd 1980 yn gwyro:

i) y rhan hynny o lwybr troed rhif 30 sydd yn rhedeg o gyfeirnod grid 322956,213884 o'r ffordd gyhoeddus i'r de o "Grove House", Heol yr Eglwys. Gilwern ac yn myned i gyfeiriad cyffredinol y gogledd orllewin am bellter o oddeutu 200 metr i gyfeirnod grid 322814,214015; i linell yn rhedeg o gyfeirnod grid 322814,214015 ac yn myned i gyfeiriad cyffredinol y de ddwyrain yna i'r dwyrain de ddwyrain am bellter o oddeutu 190 metr i gyfeirnod grid 322960,213919 i'w derfyn ar y ffordd gyhoeddus rhwng 'Grove House" a "Kinsale";

ii) y rhan hynny o lwybr troed rhif 30 sydd yn rhedeg o gyfeirnod grid 322814,214015 ac yn myned i gyfeiriad y gogledd orllewin am betlter o oddeutu SO metr i gyfeirnod grid 322780.214048; i linell yn rhedeg o gyfeirnod grid 322814,214015 ac yn myned i gyfeiriad cyffredinol y gorllewin de orllewin am bellter o oddeutu 100 metr i gyfeirnod grid 322724,213965 i'w derfyn ar llwybr rhif 53.

Mae copi o'r Gorchymyn !I. chynllun y Gorchymyn ar gael i'w harchwilio yn rhad ac am ddim yn swyddfa Awdurdod Pare Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, P1as y Ffynnon, Ffordd Cambrian.Aberhonddu, Powys rhwng 9.00yb a 4.00yp 3r dyddiau gw3ith. Getlir c;1el cop'fo.u o'r Gorchymyn 3'r Cynllun drwy gysylltu a [email protected]•npa.gov.uk neu drwy ffonio 01874

624437.

Cewch anfon unrhyw sytwadau am neu wrthwynebiadau i'r Gorchymyn yn ysgrrfenedig at y Swyddog Hawliau Tramwy Cyhoeddus.Awdurdod Pare Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Plas y Ffynnon. Ffordd Cambrian. Aberhonddu, Powys LD3 7HP i gyrraedd erbyn y I Sfed o Orffennaf 2022 fan bellaf. Nodwch ar ba sail y gwneir y sylwadau neu'r gwrthwynebiadau, os gwelwch yn dda.

Os na chyflwynir unrhyw sylwadau na gwrthwynebiadau, neu os oes unrhyw sytwadau neu wrthwynebiadau yn cael eu tynnu yn 61, gallAwdurdod Pare Cenedlaethol Bannau Brycheiniog gadarnhau'r Gorchymyn fel Gorchymyn diwrthwynebiad. 0s bydd y Gorchymyn yn cael ei anfon at Weinidogion Cymru i'w gadarnhau, bydd unrhyw sylwadau a gwrthwynebiadau na chawsant eu tynnu yn 61 yn cael eu hanfon gyda ·r Gorchymyn.

Dyddiedig y I Sfed o Fehefln 2022

PrifWeithredwraig.Awdurdod Pare Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. P1as y Ffynnon, Ffordd Cambrian,Aberhonddu, Powys LD3 7HP


Share on: Facebook | Twitter | LinkedIn | Google+


Have Your Say

You can post a comment onto this website below or contact Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog direct.

No comments have been posted yet.


Post A Comment

You have 1000 characters left.

Libellous and abusive comments are not allowed.
Please read and agree to our House Rules. House Rules.
For information about privacy and cookies please read our Privacy Policy.

Details


Location


Email Alerts

Sign up here