Public Notices

An application has been made by:


Deddf Trwyddedu 2003

SY25 6HY

Dan Ddeddf Trwyddedu 2003 Adran17

mae Eisteddfod Genedlaethol Cymru wedi gwneud cais i Gyngor Sir Ceredigion am Drwydded Mangre ar y 3ydd o Fai am Faes yr Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2022, Tregaron, SY25 6HY.

Dyddiadau: 28ain o Orffennaf – 7fed Awst 2022

Adloniant Rheoledig: 08:00-00:30 Dydd Llun a Sul, 08:00-01:30 Dydd Mawrth, 08:00-04:00 Dydd Mercher-Sadwrn

Cyflenwad o Alcohol: 11:00-00:30 Dydd Llun, Mawrth a Sul, 11:00-03:30 Dydd Mercher-Sadwrn

Diodydd Hwyr y Nos: 23:00-00:00 Dydd Llun a Sul, 23:00-05:00 Dydd Mawrth-Sadwrn

Oriau Agoriadol: 08:00-00:30 Dydd Llun a Sul, 08:00-01:30 Dydd Mawrth, 08:00-04:00 Dydd Mercher-Sadwrn

Mae’r cais ar gael i’w archwilio trwy gysylltu ag: Yr Adain Drwyddedu, Cyngor Sir Ceredigion, Neuadd Y Sir, Aberaeron, Ceredigion SA46 0AT, trwy ebost: [email protected] neu

ffoniwch: 01545 572179.

Gall unrhyw awdurdod cyfrifol neu unrhyw berson arall gwneud sylwadau mewn perthynas â’r cais hwn yn ysgrifenedig i’r Adain Drwyddedu i’r cyfeiriad uchod neu trwy e-bost i [email protected] erbyn canol nos Mehefin 29, 2022.

Mae'n drosedd i wneud datganiad anwir yn fwriadol neu’n ddiofal mewn perthynas â’r cais a gall person sy’n gwneud datganiad anwir, o’i gael yn euog, dderbyn dirwy heb fod yn fwy na lefel 5 ar y raddfa sefydlog.


Share on: Facebook | Twitter | LinkedIn | Google+


Have Your Say

You can post a comment onto this website below or contact Cyngor Sir Ceredigion direct.

No comments have been posted yet.


Post A Comment

You have 1000 characters left.

Libellous and abusive comments are not allowed.
Please read and agree to our House Rules. House Rules.
For information about privacy and cookies please read our Privacy Policy.

Details


Location


Email Alerts

Sign up here