Public Notices

An application has been made by:


Cau’r Ffordd Dros Dro

LD6 5HS

Deddf Rheoli Traffig y Ffyrdd 1984

Mae Cyngor Sir Powys wedi gwneud y

Gorchymyn Rheoli Traffig canlynol

Lleoliad U1551 CRONFA DDWR CRAIG GOCH DAM, CWM ELAN VALLEY, RHAEADR GWY / RHAYADER

Effaith Cau’r Ffordd Dros Dro

Rheswm Gosod falfau newydd ar y

gronfa ddwˆr.

Hyd 13/06/2022-23/12/2022

Bydd arwyddion yn nodi’r Ffyrdd Eraill i’w dilyn lle bo’n berthnasol. Bydd y

Gorchmynion yn unol â’r dyddiad neu hyd nes bydd y gwaith wedi’i orffen.

I gael rhagor o fanylion ffoniwch 01597 826667.


Share on: Facebook | Twitter | LinkedIn | Google+


Have Your Say

You can post a comment onto this website below or contact Cyngor Sir Powys direct.

No comments have been posted yet.


Post A Comment

You have 1000 characters left.

Libellous and abusive comments are not allowed.
Please read and agree to our House Rules. House Rules.
For information about privacy and cookies please read our Privacy Policy.

Details


Location


Email Alerts

Sign up here