Public Notices

An application has been made by:


GWAHARDD TRAFFIG CERBYDOL

SA71 5T

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL

CYNGOR SIR PENFRO

GORCHYMYN SIR BENFRO (FFYRDDYR U6305AC

U6306 YN ARDAL WALLASTON CROSS /

RHOSCROWDDER)

(GWAHARDD TRAFFIG CERBYDOL DROS DRO)

2022

Rhoddir HYSBYSIAD trwy hyn fod Cyngor Sir Penfro wedi gwneud gorchymyn o dan adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf Traffig Ffyrdd (Cyfyngiadau Dros Dro) 1991.

Mae angen y gorchymyn arfaethedig fel y gellir gosod cyfarpar trydan.

Effaith y gorchymyn fydd gwahardd yr holl draffig cerbydol dros dro, oni bai am gerbydau eithriedig, rhag mynd ar hyd y rhannau hynny o ffyrdd a bennir yn yr atodlen i'r hysbysiad hwn (noder – ni fydd y ddwy ffordd ar gau ar yr un pryd).

Bydd y llwybr amgen ar gyfer traffig yn cael ei benderfynu a'i arwyddo’n briodol wrth i'r gwaith fynd rhagddo, gan ddibynnu ar ba ffordd sydd i'w chau.

Bydd mynediad i gerddwyr yn cael ei gynnal trwy gydol y cyfnod y bydd y ffordd ar gau lle bo hynny'n ymarferol.

Y bwriad yw y bydd y cyfyngiadau, a fydd yn cael eu harwyddo’n briodol, yn dod i rym ddydd Llun 13 Mehefin 2022 ac yn parhau mewn grym am gyfnod o tua phedair wythnos, gan eu defnyddio dros gyfnod o 18 mis yn ôl yr angen.

Bydd y gorchymyn yn parhau i fod yn ddilys am gyfnod o 18 mis ar y mwyaf.

Dyddiedig y 10ain diwrnod hwn o Mehefin 2022

Darren Thomas

Pennaeth Seilwaith

Cyngor Sir Penfro

Neuadd y Sir

Hwlffordd

ATODLEN

Ffordd ddi-ddosbarth (U6305)

O'i chyffordd â ffordd y B4220 Penfro i Angle, i'r gogledd i'w chyffordd â ffordd yr U6306 yn arwain tuag atWallaston Cross

Ffordd ddi-ddosbarth (U6306)

O'i chyffordd â ffordd yr C3101 yn arwain i Bwllcrochan yn

Wallaston Cross, i’r gorllewin i'w chyffordd â'r U6305 yn arwain tuag at Roscrowdder


Share on: Facebook | Twitter | LinkedIn | Google+


Have Your Say

You can post a comment onto this website below or contact Cyngor Sir Penfro direct.

My husband and i felt very thrilled when Edward managed to carry out his reports using the ideas he was given while using the web site. It's not at all simplistic to just be freely giving information which usually men and women have been making money from. And we realize we have got you to appreciate for this. The explanations you have made, the easy website navigation, the relationships you can aid to create - it is all exceptional, and it is facilitating our son in addition to us believe that the issue is exciting, and that is tremendously vital. Thanks for all! off white outlet [url=https://www.offwhitesoutlet.com]off white outlet[/url]

off white outlet, 30/Jun/2022 | Report this comment


I actually wanted to post a small remark to be able to appreciate you for all of the nice facts you are giving on this site. My particularly long internet search has now been recognized with incredibly good know-how to talk about with my good friends. I 'd say that most of us readers actually are undeniably lucky to exist in a great community with very many brilliant professionals with great tips. I feel very blessed to have used your site and look forward to so many more brilliant moments reading here. Thank you once again for everything. a bathing ape [url=https://www.bapesoutlet.com]a bathing ape[/url]

a bathing ape, 30/Jun/2022 | Report this commentPost A Comment

You have 1000 characters left.

Libellous and abusive comments are not allowed.
Please read and agree to our House Rules. House Rules.
For information about privacy and cookies please read our Privacy Policy.

Details


Location


Email Alerts

Sign up here