Public Notices

Results for tynnu dwr

tynnu dwr

Amrywio trwydded lawn i dynnu dwˆr Deddf Adnoddau Dwˆr 1991 (fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf Dwˆr 2003)

Cyfoeth Naturiol Cymru Tynnu Dwr – 05/08/2022 – 0 Comments

tynnu dwr

Tynnu Dwr yn Llawn Deddf Adnoddau Dwr 1991 (fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf Dwr 2003) Hysbysir trwy hyn, yn unol ag Adran 37 Deddf Adnoddau Dwˆr 1991 a Rheoliad 6 Rheoliadau Adnoddau Dwˆr (Tynnu a Chronni Dwˆr) 2006 i gais gael ei wneud i Cyfoeth Naturiol Cymru gan Celliwig Limited am drwydded lawn i dynnu dwˆr o ffrydiau dienw yng Nghyfeirnodau Grid Cenedlaethol SO 27437 15692, SO 27438 15689, SO 27439 15688, SO 27443 15687, SO 27448 15687, SO 27449 15686 ac SO 27450 15686, yn Llanwenarth, Y Fenni, NP7 7EY.

Cyfoeth Naturiol Cymru Tynnu Dwr – 29/07/2022 – 0 Comments

Refine Results

I want to look for:


Notice Type:

Council:

Search word:


Email Alerts

Sign up here