Public Notices

Results for gwaharddiad trafnidiaeth trwodd

gwaharddiad trafnidiaeth trwodd dros dro

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1) FEL Y’I DIWYGIWYD GAN DDEDDF TRAFNIDIAETH FFYRDD (CYFYNGIADAU DROS DRO) 1991 GORCHYMYN CYNGOR GWYNEDD (CAU’R FFORDD DDI-DDOSBARTH A ADWAENIR FEL PENSARN A RHAN O’R A4085, PENRHYNDEUDRAETH) (GWAHARDDIAD TRAFNIDIAETH TRWODD DROS DRO) 2022

Cyngor Gwynedd GWAHARDDIAD TRAFNIDIAETH TRWODD – 01/07/2022 – 0 Comments

gwaharddiad trafnidiaeth trwodd dros dro

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1) FEL Y’I DIWYGIWYD GAN DDEDDF TRAFNIDIAETH FFYRDD (CYFYNGIADAU DROS DRO) 1991 GORCHYMYN CYNGOR GWYNEDD (CAU’R FFORDD DDI-DDOSBARTH A ADWAENIR FEL PENSARN A RHAN O’R A4085, PENRHYNDEUDRAETH) (GWAHARDDIAD TRAFNIDIAETH TRWODD DROS DRO) 2022

Cyngor Gwynedd GWAHARDDIAD TRAFNIDIAETH TRWODD – 17/06/2022 – 0 Comments

Refine Results

I want to look for:


Notice Type:

Council:

Search word:


Email Alerts

Sign up here