Public Notices

Results for ceisiadau cynllunio

ceisiadau cynllunio

Ceisiadau Cynllunio Cyngor Sir Ceredigion Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012

Cyngor Sir Ceredigion Ceisiadau Cynllunio – 01/07/2022 – 0 Comments

ceisiadau cynllunio

Adran Rheoleiddio Regulatory Department Pennaeth – Dafydd Wyn Williams Deddf Gynllunio Gwlad a Thref 1990 Deddf Gynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 Gorchymyn (Trefn Rheolaeth Datblygu Cyffredinol) (Cymru) Cynllunio Gwlad a Thref 2012 Rhybudd dan Erthygl 12

Cyngor Gwynedd Ceisiadau Cynllunio – 24/06/2022 – 0 Comments

ceisiadau cynllunio

Cynllunio Gwlad a Thref, Cymru Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 Hysbyslad o Ddatblygiad Arlaethedlg

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog Ceisiadau Cynllunio – 24/06/2022 – 0 Comments

ceisiadau cynllunio

AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI Deddfau Cynllunio: Rhybudd o Geisiadau. Mae’r Awdurdod wedi derbyn y ceisiadau am Ganiatad Adeilad Rhestredig (A.Rh) ac Effeithio ar Lwybr Cynhoeddus (Ll.C)

AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI Ceisiadau Cynllunio – 17/06/2022 – 0 Comments

ceisiadau cynllunio

Rhoddir rhybudd drwy hyn bod y Cyngor wedi derbyn y ceisiadau canlynol: Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 (fel y’i diwygiwyd)

Cyngor Sir Powys Ceisiadau Cynllunio – 17/06/2022 – 0 Comments

Refine Results

I want to look for:


Notice Type:

Council:

Search word:


Email Alerts

Sign up here