Public Notices

Results for Llwodraeth Cymru

hysbysiad statudol

HYSBYSIAD STATUDOL I gael copi print bras o’r Hysbysiad hwn, ffoniwch 03000 255 454 neu ebostiwch Tr[email protected] GORCHYMYN CEFNFFORDD YR A483 (Y STRAND, LLANFAIR-YMMUALLT, POWYS) (GWAHARDD CERBYDAU DROS DRO) 2022

Llwodraeth Cymru GWAHARDD CERBYDAU DROS DRO – 17/06/2022 – 0 Comments

hysbysiad statudol

HYSBYSIAD STATUDOL I gael copi print bras o’r Hysbysiad hwn, ffoniwch 03000 255 454 neu ebostiwch Trafnidiaeth. [email protected] GORCHYMYN CEFNFFORDD YR A40 (GER PONTSENNI, POWYS) (GWAHARDD CERBYDAU, BEICWYR A CHERDDWYR DROS DRO) 202-

Llwodraeth Cymru GWAHARDD CERBYDAU, BEICWYR A CHERDDWYR DROS DRO – 24/06/2022 – 0 Comments

hysbysiad rheoleiddio traffig dros dro

HYSBYSIAD STATUDOL I gael copi print bras o’r Hysbysiad hwn, ffoniwch 03000 255 454 neu ebostiwch [email protected] GORCHYMYN CEFNFFORDD YR A470 (STOREY ARMS, POWYS) (TERFYN CYFLYMDER 30 MYA RHAN-AMSER DROS DRO) 202-

Llwodraeth Cymru Terfyn Cyflymder – 24/06/2022 – 0 Comments

Refine Results

I want to look for:


Notice Type:

Council:

Search word:


Email Alerts

Sign up here