Public Notices

Results for Cyngor Sir Powys

cau’r ffordd dros dro

Deddf Rheoli Traffig y Ffyrdd 1984 Mae Cyngor Sir Powys wedi gwneud y Gorchmynion Rheoli Traffig canlynol

Cyngor Sir Powys Cau’r Ffordd Dros Dro – 17/06/2022 – 0 Comments

ceisiadau cynllunio

Rhoddir rhybudd drwy hyn bod y Cyngor wedi derbyn y ceisiadau canlynol: Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 (fel y’i diwygiwyd)

Cyngor Sir Powys Ceisiadau Cynllunio – 17/06/2022 – 0 Comments

cau’r ffordd dros dro

Deddf Rheoli Traffig y Ffyrdd 1984 Mae Cyngor Sir Powys wedi gwneud y Gorchmynion Rheoli Traffig canlynol

Cyngor Sir Powys Cau’r Ffordd Dros Dro – 24/06/2022 – 0 Comments

Refine Results

I want to look for:


Notice Type:

Council:

Search word:


Email Alerts

Sign up here