Public Notices

Results for Cyngor Sir Ceredigion

gwahardd traffig drwodd dros dro

Cyngor Sir Ceredigion HYSBYSIR drwy hyn fod y Cyngor wedi gwneud Gorchymyn Sir Ceredigion (Stryd y Brenin, Aberystwyth) (Cyfyngiadau Traffig Dros Dro: Gwahardd Traffig Drwodd a Llif y Traffig) 2022 ar hyd y rhannau hynny o’r briffordd a nodir yn Atodlen 1, 2a a 2b yr Hysbysiad hwn.

Cyngor Sir Ceredigion GWAHARDD TRAFFIG – 24/06/2022 – 0 Comments

ceisiadau cynllunio

Ceisiadau Cynllunio Cyngor Sir Ceredigion Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012

Cyngor Sir Ceredigion Ceisiadau Cynllunio – 01/07/2022 – 0 Comments

Refine Results

I want to look for:


Notice Type:

Council:

Search word:


Email Alerts

Sign up here