Public Notices

Results for Cyngor Gwynedd

gwaharddiad trafnidiaeth trwodd dros dro

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1) FEL Y’I DIWYGIWYD GAN DDEDDF TRAFNIDIAETH FFYRDD (CYFYNGIADAU DROS DRO) 1991 GORCHYMYN CYNGOR GWYNEDD (CAU’R FFORDD DDI-DDOSBARTH A ADWAENIR FEL PENSARN A RHAN O’R A4085, PENRHYNDEUDRAETH) (GWAHARDDIAD TRAFNIDIAETH TRWODD DROS DRO) 2022

Cyngor Gwynedd GWAHARDDIAD TRAFNIDIAETH TRWODD – 17/06/2022 – 0 Comments

ceisiadau cynllunio

Adran Rheoleiddio Regulatory Department Pennaeth – Dafydd Wyn Williams Deddf Gynllunio Gwlad a Thref 1990 Deddf Gynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 Gorchymyn (Trefn Rheolaeth Datblygu Cyffredinol) (Cymru) Cynllunio Gwlad a Thref 2012 Rhybudd dan Erthygl 12

Cyngor Gwynedd Ceisiadau Cynllunio – 24/06/2022 – 0 Comments

gwaharddiad defnydd dros dro

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1) FEL Y’I DIWYGIWYD GAN DDEDDF TRAFNIDIAETH FFYRDD (CYFYNGIADAU DROS DRO) 1991 GORCHYMYN CYNGOR GWYNEDD (CAU RHAN O LWYBR CYHOEDDUS RHIF 23 YN NHREF ABERMAW) (GWAHARDDIAD DEFNYDD DROS DRO) 2020

Cyngor Gwynedd GWAHARDDIAD DEFNYDD – 24/06/2022 – 0 Comments

gwaharddiad trafnidiaeth trwodd dros dro

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1) FEL Y’I DIWYGIWYD GAN DDEDDF TRAFNIDIAETH FFYRDD (CYFYNGIADAU DROS DRO) 1991 GORCHYMYN CYNGOR GWYNEDD (CAU’R FFORDD DDI-DDOSBARTH A ADWAENIR FEL PENSARN A RHAN O’R A4085, PENRHYNDEUDRAETH) (GWAHARDDIAD TRAFNIDIAETH TRWODD DROS DRO) 2022

Cyngor Gwynedd GWAHARDDIAD TRAFNIDIAETH TRWODD – 01/07/2022 – 0 Comments

gwaharddiad defnydd dros dro

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1) FEL Y’I DIWYGIWYD GAN DDEDDF TRAFNIDIAETH FFYRDD (CYFYNGIADAU DROS DRO) 1991 GORCHYMYN CYNGOR GWYNEDD (CAU RHAN O LWYBR CYHOEDDUS RHIF 23 YN NHREF ABERMAW) (GWAHARDDIAD DEFNYDD DROS DRO) 2020

Cyngor Gwynedd GWAHARDDIAD DEFNYDD – 01/07/2022 – 0 Comments

Refine Results

I want to look for:


Notice Type:

Council:

Search word:


Email Alerts

Sign up here