Public Notices

Results for Cyfoeth Naturiol Cymru

mynediad morol ac arfordirol

DEDDF Y MÔR A MYNEDIAD I’R ARFORDIR 2009 RHAN 4: TRWYDDEDU MOROL CAIS AM DRWYDDED FOROL I ADNEWYDDU TRAPHONT CYFFORDD DYFI

Cyfoeth Naturiol Cymru Mynediad Morol ac Arfordirol – 17/06/2022 – 0 Comments

tynnu dwr

Amrywio trwydded lawn i dynnu dwˆr Deddf Adnoddau Dwˆr 1991 (fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf Dwˆr 2003)

Cyfoeth Naturiol Cymru Tynnu Dwr – 17/06/2022 – 0 Comments

tynnu dwr

Amrywio trwydded lawn i dynnu dwˆr Deddf Adnoddau Dwˆr 1991 (fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf Dwˆr 2003)

Cyfoeth Naturiol Cymru Tynnu Dwr – 17/06/2022 – 0 Comments

datganiad amgylcheddol

DATGANIAD O FWRIAD I BEIDIO PARATOI DATGANIAD AMGYLCHEDDOL Rheoliad 12B Asesu Effeithiau Amgylcheddol (Gwaith Gwella Draenio Tir) (Rheoliadau Diwygio) 2017/585

Cyfoeth Naturiol Cymru DATGANIAD AMGYLCHEDDOL – 24/06/2022 – 0 Comments

Refine Results

I want to look for:


Notice Type:

Council:

Search word:


Email Alerts

Sign up here